НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Патенти

№п/п

Назва

Вихідні дані

Співавтори

І

ІІ

ІII

IV

1.

Спосіб лазерної допплерівської флоуметрії для визначення особливостей васкуляризації слизової оболонки пародонта

Пат. 2115 Україна, МПК А61В 8/00, А61С 9/00;
Заявка № u 2006 12637;
Заявл. 01.12.2006 р.;
Опубл. 15.02.2007 р. - Бюл. № 2.-1.

Онищенко В.С.
Павленко О.В.
Біда О.В.
Динник О.Б.
Мостовий С.Є.
Овчаренко О.М.

2.

Пристрій для утримання торця світловода лазера в порожнині рота

Пат. 2114 Україна, МПК А61В 8/00, А61С 9/00;
Заявка № u 2006 12635;
Заявл. 01.12.2006 р.;
Опубл. 15.02.2007 р. - Бюл. № 2.-1.

Онищенко В.С.
Павленко О.В.
Біда О.В.
Динник О.Б.
Мостовий С.Є.
Овчаренко О.М.

3.

Спосіб лікування травматичних та запально-деструктивних уражень слизової оболонки порожнини рота в період адаптації до знімних протезів

Патент на корисну модель № 46369 від 25.12.2009р.

Дорошенко О.М.

4.

Спосіб препарування зуба під коронку з уступом

Патент на корисну модель №54079. Бюлетень №20  від 25.10.2010. – С.5.25

Біда В.І.
Паливода І.І.

5.

Знімна шина для стабілізації рухливих зубів

Патент на корисну модель UA 33782 U Україна, А61С 8/02 Опубл. 10.07.2008, Бюл. №13.

Біда В. І.
Кочкіна Н.А.

6.

Способ отримання керамічного покриття на металевих каркасах зубних протезів

Патент №35701, Україна. Заяв.20.08.2002, опубл. 08.10.2008, бюл.№ 18

Костенко Є.Я.
Радько В.І.
Іванченко Л.А. Пархомей О.Р.

7.

Склад остеоапатного керамічного матеріалу

Патент №35700,
Україна. Заяв.20.08.2002, опубл. 08.10.2008, бюл.№ 18

Костенко Є.Я
Радько В.І.. Іванченко Л.А. Пархомей О.Р.

8.

Пристрій для зняття коронок і мостоподібних протезів

Патент №37604,
Україна. Заяв.31.03.2008, опубл.10.12.2008, бюл.№ 18

Костенко ЄЯ
Хонта  Р.М.
Оточан З.Р.
Радько В.І.

9.

Пристрій для утримання торця світловода лазера в порожнині рота

Галузеві нововведення. - №282/29/08.

Омельяненко О.А.
Біда О.В.

10.

Спосіб лазерної допплерівської флоуметрії для
визначення особливостей васкуляризації слизової оболонки пародонта

Галузеві нововведення. - №283/29/08.

Омельяненко О.А.
Біда О.В.

11.

Знімна шина-протез Кочкіної

Патент на корисну модель UA 40821 U Україна, А61С 13/00
Опубл. 27.04.2009, Бюл.№8

Кочкіна  Н.А.,
Біда В. І.,
Леоненко П. В.,
Дорошенко О. М.

12.

Телескопічна система
як допоміжний елемент фіксації в ортопедичній стоматології

Патент на корисну модель UA 50138 U
Україна, А61С 13/00/
Опубл. 25.05.2010, Бюл.№10

Кочкіна Н.А.,
Біда В.І.,
Леоненко П.В.,
Омельяненко О.А.

13.

Спосіб вимірювання потенціалів металевих зубних протезів

Деклараційний пат. UА 46704U Україна, А61С13/00, №u200911754; Опубл. 25.12.2009, Бюл. №24/2009.

Онищенко В. С.;
Леоненко П. В.;
Леоненко Г. П.;
Андрієнко Д.С

14.

Пристрій для комбінованої електрометрії у ротовій порожнині

Деклараційний пат. UА 56000U Україна, А61С7/00, А61С 19/00 №u201013715; Опубл. 27.12.2010, Бюл. №24/2010.

Леоненко П. В.;
Леоненко Г. П.

15.

Розбірне комбіноване куксо-коронкове з'єднання для виготовлення умовно-знімних та розбірних конструкцій зубних протезів

Деклараційний пат. UА 56529U Україна, А61С13/00, №u201014016; Опубл. 10.01.2011, Бюл. №01/2011.

Леоненко П. В.; Леоненко Г. П.

16.

Шина Леоненка для фронтальної або бокової групи зубів

Деклараційний пат. UА 56948U Україна, А61С13/00, №u201014018; Опубл. 25.01.2011, Бюл. №02/2011.

Леоненко П. В.; Леоненко Г. П.

17.

Вінірна шина-протез Леоненка

Деклараційний пат. UА 56949U Україна, А61С13/00, №u201014019; Опубл. 25.01.2011, Бюл. №02/2011.

Леоненко П. В.; Леоненко Г. П.

18.

Фармацевтична композиція знеболюючої, антибактеріальної та антисептичної дії для лікування хвороб ротової порожнини

Деклараційний пат. UА 60207U Україна, А61К31/00, №u201014725; Опубл. 10.06.2011, Бюл. №11/2011.

Жебровська Ф.І.;
Костюк Г.В.;
Гуреєва С. М.;
Леоненко П.В.