НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Наукова робота кафедри ортопедичної стоматології НМАПО

Виступ на з'їздах, конференціях і симпозіумах

Патенти

На кафедрі виконується планова науково-дослідна робота за темою:«ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ЗУБІВ І ЗУБНИХ РЯДІВ». Керівник теми: Зав. кафедри ортопедичної стоматології, д.мед.н., професор Біда В.І.

Теми фрагментів планової науково-дослідної роботи та їх виконавці:

Професор Онищенко В.С. – «Лікування та профілактика непереносимості сплавів металів зубних протезів у стоматологічних хворих».

Доцент Дорошенко О.М. – «Реабілітація хворих із патологією тканин пародонту».

Доцент Леоненко П.В. – «Лікування та профілактика непереносимості сплавів металів зубних протезів у стоматологічних хворих».

Доцент Радько В.І. – «Реабілітація стоматологічних хворих з дефектами зубних рядів».

Доцент Овчаренко О.М. – «Методи захисту твердих тканин живих зубів при їх підготовці до незнімних видів протезів».

Асистент Клочан С.М. – «Особливості діагностики, лікування та реабілітації спортсменів високих професійних досягнень із дефектами зубів та зубних рядів».

Асистент Гурін П.О. – «Шляхи оптимізації зубного протезування незнімними металевими конструкціями».

Старший лаборант Трофименко О.А. – «Обґрунтування вибору конструкцій зубних протезів при захворюваннях тканин пародонту».

Аспірант Оснач Р.Г. - «Обґрунтування диференційованих підходів до лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями та їх профілактика».

Аспірант Чорненький І.М. - «Клініко - експериментальне застосування штифтових конструкцій в багатокореневих зубах».

Також на кафедрі виконується ініціативні науково-дослідні роботи:

«Ефективність профілактики та медикаментозної корекції тканин протезного ложа і поля при виготовленні знімних протезів»– керівник НДР завуч кафедри, доцент, к.м.н. Дорошенко О.М. Строк виконання – 2007 – 2011рр.

«Клініко-експериментальне обґрунтування комплексу ортопедичних стоматологічних заходів на етапах лікування хворих на генералізований пародонтит» – керівник НДР відповідальний за наукову роботу кафедри, доцент кафедри, к.м.н. Леоненко П.В. Строк виконання – 2007 – 2011рр.