НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Історія кафедри ортопедичної стоматології НМАПО

Кафедра ортопедичної стоматології заснована в 1964 році.
Вченими кафедри опубліковано 496 наукових робіт, 1 довідник, 2 навчально-методичних посібника, отримано 30 патентів, 8 винаходів, 8 інф. листів, 44 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції, 3 методичні рекомендації, 25 навчальних планів і програм.

Міжнародна діяльність

За останні роки на базі кафедри ортопедичної стоматології пройшли підготовку клінічні ординатори та аспіранти з різних країн світу. А саме : Сірії, Марокко, Китаю, Ірану, Індії, Вірменії, Грузії.

Викладачі кафедри проходили стажування в ряді фірм виробників стоматологічної продукції (Ivoclar, Willams, Vivadent, - Німетчина; Planmeka- Фінляндія)

Випускники кафедри працюють викладачами Дамаського медичного університету (Сирія).